Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı, (Karar) 12.01.2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine karar verildi.

Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı

Karar Tarihi : 14/12/2023
Karar No : 2023/2135
Konu Özeti : Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde,

VERBİS Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar Kanundan İstisna Mıdır? VERBİS Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar Kanundan İstisna Mıdır?
  • Köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine karar verilmesine,
  • Bu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına ve Kurum internet sitesinde duyurulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Editör: Elif Kosedag