Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) resmi internet sitesinde ortaklıkların VERBİS yükümlülüğü kapsamında yeni bir duyuru yayımladı.

İş ortaklığı, konsorsiyum, adi ortaklıkların VERBİS'e kayıt yükümlülüğü hakkında genel bir tereddüt yaşandığından KVKK tüm bu tereddütlere son vererek yeni bir karara imza attı.

Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığı ifade edilmiştir. Verilen karara göre ise ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda VERBİS'e kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verilmiştir.

Kararın orijinal metni aşağıdaki şekildedir;

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinde öngörülen Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.

Bu bakımdan iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı ile;

Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Editör: TE Bilişim