KVKK'da Yapılan Son Değişiklikler KVKK'da Yapılan Son Değişiklikler

Yargıtay, sevgiliyken sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ayrıldıktan sonra diğer tarafın talebine rağmen kaldırılmamasının verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu oluşturacağına hükmetti. 

İlgili olayda;

 “…Sanığın ve katılanın bir süre arkadaş olduğu, daha sonra arkadaşlıklarının sona erdiği, sanığın katılan ile birlikteliği sırasında katılan ve sanığın yanyana çektirdikleri fotoğrafları kendi facebook sayfasına koyduğu, arkadaşlıkları sona erdikten sonra katılanın fotoğrafların kaldırılmasını sanıktan talep etmesine rağmen sanığın bahse konu fotoğrafları kaldırmadığı olayda,

dosya kapsamından sanık ile katılanın ilişkilerinin bitmesinin ardından katılanın fotoğrafları kaldırması isteminde bulunduğu ancak sanığın fotoğrafları kaldırması gerektiği halde kaldırmadığı, sanığın katılanla yanyana çekilen fotoğrafını facebookta yayınlaması eylemine uyan TCK’nın 134/2-1.cümle gereğince cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, 'sanığın katılanla beraber çekilmiş olduğu fotoğrafın facebook isimli internet sitesine yüklediği tarihin tam olarak tespit edilemediği, yani katılanla ayrıldıktan sonra rızası dışında yükleyip yüklemediğinin tam olarak tespit edilemediği' gerekçesiyle oluşan ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmiştir.

İtiraz üzerine dosya Yargıtay’a gitti.

Yargıtay iddiaya konu sanıkla mağdur arasındaki ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren fotoğrafların, daha önce mağdurun rızasına uygun olarak facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlanmış olması karşısında, bu fotoğraflar, mağdurun özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, sanığın, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafları, mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlamaya devam etmesi biçiminde sübut bulan eyleminden dolayı TCK'nın 136/1. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğine karar verdi.

Editör: Elif Kosedag