Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") çerçevesinde işlenmediğinde veri sorumluları için idari para cezaları ve hapis cezaları gündeme gelmektedir. 

KVKK’ya aykırılık halleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kabahatler Kanunu açısından değerlendirilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2017-2024 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

554 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin 25 Kasım 2023 Tarihinde T.C. Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yeniden değerleme oranları doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari para cezalarında %58,46 oranında artış olacaktır.

KVKK kapsamında 2024 yılı için yeniden değerlenen idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Kişinin Telefon Numarasının İzinsiz Dağıtılması Suçtur Kişinin Telefon Numarasının İzinsiz Dağıtılması Suçtur

Editör: Elif Kosedag