Kişinin Telefon Numarasının İzinsiz Dağıtılması Suçtur Kişinin Telefon Numarasının İzinsiz Dağıtılması Suçtur

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") çerçevesinde işlenmediğinde veri sorumluları için idari para cezaları ve hapis cezaları gündeme gelmektedir. 

KVKK’ya aykırılık halleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kabahatler Kanunu açısından değerlendirilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2017-2023 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

KVKK kapsamında 2023 yılı için yeniden değerlenen idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Editör: Elif Kosedag