6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları Belirlendi!

Belediyelerde Çift Faktörlü Doğrulama Gerekliliği Belediyelerde Çift Faktörlü Doğrulama Gerekliliği

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") çerçevesinde işlenmediğinde veri sorumluları için idari para cezaları ve hapis cezaları gündeme gelmektedir. KVKK’ya aykırılık halleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kabahatler Kanunu açısından değerlendirilir. 

KVKK'nın ilgili 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezaları; Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranında arttırılır.

KVKK kapsamında 2022 yılı için yeniden değerlenen idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU YAPTIRIMLARI İDARİ PARA CEZASI BEDELİ
Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme ₺ 13.391 - ₺ 267.883
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeme ₺ 40.179- ₺ 2.678.863
Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme ₺ 66.965- ₺ 2.678.863
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt ve bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme ₺ 53.572 - ₺ 2.678.863