Senetli Alışverişlerde E-Devlet Şifresi Alınması Yasal Mıdır? Senetli Alışverişlerde E-Devlet Şifresi Alınması Yasal Mıdır?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesi uyarınca kişisel veri,  kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Bu kapsamda kişiye ait telefon numarası da kişisel veri niteliğinde olup, kanunla koruma altına alınmıştır.

Peki bir kişiye ait telefon numarasınının rızası hilafına paylaşılmasının cezası nedir?

Kişiye ait telefon numarasının ilgili kişinin rızası olmaksızın paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136.madde gereğince "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçuna sebebiyet vermektedir.

Kişisel verileri bir başkasına verme" seçimlik hareketinde, maddede geçen "başkası" gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecek, veriler bu kişilere elden, posta ya da internet üzerinden elektronik posta ile vb. şekillerde verilebilecektir. Bu seçimlik harekette verilerin hukuka uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme eyleminin hukuka aykırı olmasıdır.
"Kişisel verileri yayma" seçimlik hareketi de çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilecektir. İnternet üzerindeki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek, yazılı ya da görsel medyada yayınlamak gibi.
"Kişisel verilerin ele geçirilmesi" seçimlik hareketi ise; kişisel verilerin kayıtlı olduğu belgelerin alınması ya da kayıtlı olduğu bilişim sisteminden ele geçirilmesi vb... şekillerde gerçekleştirilebilecektir. 
Bu suçta herhangi bir neticenin gerçekleşmesi aranmadığından maddede sayılan seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç oluşacaktır. Bu açıdan TCK'nun 136. maddesindeki "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" soyut tehlike suçudur.

Suça ilişkin ilgili kanun  maddesi ;

"Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 136 – (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü havidir.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.07.2017 tarih 2017/829 Esas, 2017/363 Karar numaralı kararında ; ""www.va.com" isimli arkadaşlık sitesine "" rumuzu kullanılarak oluşturulan profilde, katılanın rızası dışında telefon numarası ile gezip eğlenmeyi seven erkeklerle tanışmak istediği bilgisine yer verilmesi suretiyle gerçekleşen olayda verileri hukuka aykırı yayma suçunun işlendiğini kabul etmiştir.

Bu kapsamda cezai sorumlulukla karşılaşmamak adına, kişisel veri niteliğinde olan telefon numarası bilgisinin veri sahibinin rızası olmaksızın paylaşılmamasına özen gösterilmelidir.

Av. Esra Ülkü BAYRAM

Editör: Av. Esra Ülkü Bayram