Veri Haberleri

veri haberleri ve güncel veri gelişmeleri, veri ile ilgili tüm video, veri fotoğrafları ve veri haberleri KVKK Haber sitemizde


Sosyal Medya Paylaşımının Ölçülülük İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi

KURUL KARAR ÖZETLERİ

“Bir tasarruf finansman şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya...

GENEL

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

GENEL

Örneklerle Kişisel Veri Kavramı

Kişisel Veri Sorgulama Yazılımı Kullanımına İlişkin Kurul İlke Kararı

GENEL

İşçilere Ait Kişisel Verileri İşlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

CEZALAR

Telefon Numarasının Kişisel Veri Niteliği Ve Rıza Dışında Paylaşılmasının Yaptırımı

GENEL

Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamındaki Hak Arama Yöntemleri Nelerdir?