Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Akbank T.A.Ş. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde veri sorumlusu tüzel kişi müşterilerinin işlemlerinin dijital kanallara yönlendirilmesi ve tüzel kişi müşterilerin hesap açılışlarının mobil onaylı bitirilebilmesi için oluşturulan “Tüzel Müşterilerde Mobille Bitir” Projesi’nin kodunun yazımı sırasında mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerekirken statik yazılması neticesinde gerçekleştiği ve KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Akbank T.A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Akbank T.A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin; veri sorumlusu tüzel kişi müşterilerinin işlemlerinin dijital kanallara yönlendirilmesi ve tüzel kişi müşterilerin hesap açılışlarının mobil onaylı bitirilebilmesi için oluşturulan “Tüzel Müşterilerde Mobille Bitir” Projesi’nin kodunun yazımı sırasında mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerekirken statik yazılması neticesinde gerçekleştiği,
  • 27.08.2022 ile 18.10.2022 tarihleri arasında “mobil ile bitir akışı” ile hesap açılışı gerçekleştirilen müşterilere ait elektronik hesap cüzdanlarının, bu müşteriler yerine hataen yine Banka müşterisi olan 20 adet tüzel kişi müşteriye (her birine farklı sayılarda) gönderildiği,
  • İhlalden 5.847 banka müşterisinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, müşteri işlem ve finans kategorileri dahilinde; ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı, açılış ve vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişilerin akbank.com internet sitesi ve 4442525 telefon numarasından bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 2023/463 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag