Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde ihlalin veri sorumlusu sistemlerine fidye yazılımı saldırısı bulunulması şeklinde gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan BS Bizim Servis Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin, fidye yazılımı saldırısıyla 26.10.2023 tarihinde gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, özlük, hukuki işlem, işlem güvenliği, sendika üyeliği ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ile müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz bilinmediği, araştırmaların devam ettiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.11.2023 tarih ve 2023/1932 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag