Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan kurula iletilen ihlal bildiriminde; Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd. Şti.'ye ait internet sitesinden  alışveriş yapan site kullanıcılarının verilerinin ele geçirilmesi ile gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd.Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd.Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

  • İhlalin veri sorumlusuna ait internet sitesinde 27.12.2023 ile 09.01.2024 tarihleri arasında alışveriş yapan site kullanıcılarının verilerinin ele geçirilmesi ile gerçekleştiği,
  • İhlalin site panelini yöneten üçüncü taraf teknoloji firması yetkilisinin parolasının ele geçirilmesi sonucunda gerçekleştiği,
  • İhlalin veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilen rutin güvenlik kontrolleri sırasında tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz tespit edilemediği,
  • İlgili kişilerin e-posta ve çağrı merkezi aracılığıyla veri sorumlusundan kişisel veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/01/2024 tarih ve 2024/119 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag