Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde, ihlalin; bir dahili kullanıcının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ve uygulama verilerine erişmek için kullanılması sonucunda gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

 • İhlalin; bir dahili kullanıcının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ve uygulama verilerine erişmek için kullanılması sonucunda gerçekleştiği,
 • İhlalin 31.10.2023 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
 • İhlalden etkilenen kişi sayısının 32.589 olduğu,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, aboneler/üyeler ile müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin;
  • İsim, adres, telefon numarası, e-posta, IBAN, banka bilgileri fiyat, VIN, plaka numarası ve araç bilgileri dahil olmak üzere araba satın alırken sağlanan müşteri verileri
  • İsim, adres, telefon numarası, e-posta, randevu tarihi, merkez adı ve plaka numarası dahil olmak üzere randevu için sağlanan müşteri verileri
  • İsim, e-posta, telefon numarası, adres, iletişim adı dahil olmak üzere bayi verileri
  • Müşteri adı, e-postası, telefon numarası dahil olmak üzere müşteri verileri
  • İsim, adres, e-posta, şehir, yönetici adı dahil olmak üzere depo verileri
  • Başlangıç fiyatı, rezerv fiyat, şimdi al fiyatı, toplam maliyet, araç detayları dahil olmak üzere ihale detayları

  olduğu

 • İlgili kişilerin e-posta ve çağrı merkezi aracılığıyla veri sorumlusundan kişisel veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Telcoset İleri Teknoloji Stratejik İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Telcoset İleri Teknoloji Stratejik İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.11.2023 tarih ve 2023/1927 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildirimlerinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag