Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde veri sorumlusu tarafından, kısa mesaj gönderimleri için hizmet alınan veri işleyenin sistemlerine saldırıda bulunulduğu ve ilgili kişilerin bilgilerine yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kurula iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusu tarafından, kısa mesaj gönderimleri için hizmet alınan veri işleyenin sistemlerine saldırıda bulunulduğu ve ilgili kişilerin bilgilerine yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği,
  • İlgili kişilere oltalama saldırısı gerçekleştirilmesi amacıyla kısa mesaj gönderildiği,
  • İhlalin 26.09.2023 tarihinde gerçekleştiği ve 27.09.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden 77.000 kişiye ilişkin cep telefonu verisinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişi grubunun henüz bilinmediği

bilgilerine yer verilmiştir.

Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 2023/1781 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag