Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında öğrenci bilgilerinin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde satıldığı veya satılmaya çalışıldığı şeklinde ihlalin gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından tarafından Kurula iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Türkiye Ziraat Odaları Birliği 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi
  • Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında Reşadiye Meslek Yüksekokuluna ait olduğu değerlendirilen öğrenci bilgilerinin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde satıldığı veya satılmaya çalışıldığı bilgisinin 03.10.2023 tarihinde veri sorumlusuna bildirildiği,
  • Yapılan incelemelerde yurtdışı IP adreslerinden veri sorumlusu sistemlerine yetkili kullanıcı olarak giriş yapıldığının tespit edildiği,
  • İhlalin 11.09.2023 tarihinde meydana geldiği ve 03.10.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin; kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 741 olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun [email protected], [email protected] e-posta adreslerinden ve 0356 252 16 16/4250-4255-4257 numaralı telefonlardan bilgi sağlayabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 2023/1776 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag