Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Atatürk Üniversitesi tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde ihlalin idari görevi olan personelin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanması ile gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Atatürk Üniversitesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Atatürk Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • 09.08.2023 tarihinde işlem günlüklerinde aşırı trafik olduğunun fark edildiği,
  • Yapılan incelemelerde, idari görevi olan personelin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı ve öğrenci ve çalışan bilgilerinin görüntülendiğinin tespit edildiğinin düşünüldüğü,
  • İhlale konu kişisel verilerin T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, aile sıra no, kütük sıra no, cilt sıra no, sistemde kayıtlı fiziki iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, eğitim görmekte olunan birim bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının yaklaşık 12.000 olduğu;
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun çalışanlar ve öğrenciler olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.08.2023 tarih ve 2023/1450 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag