Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Defacto Perakende Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde ihlalin CDN hizmeti alınan firmadan kaynaklı olarak sitedeki müşterilerin başka müşterilerin bilgilerini görmeleri ile gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Defacto Perakende Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Defacto Perakende Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Müşterilerinin profil sayfalarında kendilerine ait olmayan kişisel bilgileri gördüğüne ilişkin bilgilendirme ile 14.09.2023 tarihinde ihlalin tespit edildiği,
  • Veri sorumlusunun, müşteri içeriklerinin son kullanıcıya eriştirilebilmesi için CDN tüketim trafiği sağlanması adına veri işleyenden hizmet aldığı,
  • Veri işleyenin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi adına yapılan bir dizi geliştirmeleri kapsayan yazılım versiyonunun devreye alınması sonrasında veri ihlalinin yaşandığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri olduğu,
  • Hesabım sayfasındaki Hesap Bilgileri ekranını ziyaret eden toplamda 1337 müşteriden bir kısmı sadece kendi hesap bilgileri ekranını görüntülerken bir kısım müşterinin ise hesap bilgileri ekranının ara yüzünde başka müşterilerin bilgisini görebildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının 2686 olduğunun tahmin edildiği,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak 0850 333 22 86 numaralı çağrı merkezinden, DeFacto Müşteri Hizmetlerine ait [email protected] e-posta adresinden ve [email protected] e-posta adresinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Türkiye Ziraat Odaları Birliği 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.09.2023 tarih ve 2023/1636 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag