Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Denizli Özel Egekent Hastanesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde veri sorumlusunun 10.10.2022 tarihinde fidye yazılımı saldırısına maruz kalması sonucu sistemlerinin şifrelendiği ve hastane sistemlerine erişim sağlanamaması ile ihlalin gerçekleştiği ve KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Denizli Özel Egekent Hastanesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Denizli Özel Egekent Hastanesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun 10.10.2022 tarihinde fidye yazılımı saldırısına maruz kalması sonucu sistemlerinin şifrelendiği ve hastane sistemlerine erişim sağlanamadığı,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, aboneler, öğrenciler, müşteriler, hastalar, çocuklar, korunmaya muhtaç yetişkinler olduğu
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 295 olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.10.2022 tarih ve 2022/1138 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag