Pamukkale Belediyesi KVKK'ya Veri İhlal Bildiriminde Bulundu!

Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Pamukkale Belediyesi tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde veri sorumlusunun web sitesine 18.11.2022 tarihinde SQL saldırısı girişiminde bulunulduğu, veri sorumlusuna ait olduğu değerlendirilen bazı bilgilerin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi ile veri ihlalinin gerçekleştiği ve KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası Kurul konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlamıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pamukkale Belediyesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Pamukkale Belediyesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun web sitesine 18.11.2022 tarihinde SQL saldırısı girişiminde bulunulduğu,
  • USOM bünyesinde yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusuna ait olduğu değerlendirilen bazı bilgilerin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde yayınlandığının tespit edildiği ve SOME tarafından gelen uyarı ve bilgilendirme mesajı ile ihlalden haberdar olunduğu,
  • İhlal ile birlikte web sitesi veri tabanında bulunan burs ve esnaf yardımı tablolarında yer alan TC kimlik numarası, adres, iletişim, ad, soyad verilerinin sızma ihtimalinden şüphelenildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 11.000 olduğu;
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının öğrenciler ve diğer (esnaf) kategorileri olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Quick Sigorta Anonim Şirketi'nden KVKK' ya Veri İhlal Bildirimi Quick Sigorta Anonim Şirketi'nden KVKK' ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.11.2022 tarih ve 2022/1271 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.