2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü 2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

Kişisel Verileri Kurumu (KVKK), Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin yurt dışına veri aktarımı yapmasına izin verdi. KVKK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın taahhütname başvurusu değerlendirilerek izin verildi.

KVKK'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Google, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvurusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve 17.08.2023 tarihinde Kurul tarafından söz konusu veri aktarımına izin verilmiştir.

Editör: Elif Kosedag