25 Temmuz 2023 Tarihli ve 32259 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı ile “Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 100 milyon TL’ den az olan(eski hali 25 milyon TL idi) gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 8 ve 16’ncı maddeleri göz önünde bulundurularak, 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarının ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi neticesinde;

  • 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamı tutarının güncellenmesi suretiyle “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmesine,
  • Bu kararın Resmî Gazetede yayımlanması ve Kurum internet sayfasında duyurulmasına,
  • Anılan kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Deepfake Bilgi Notu Yayımlandı! Kişisel Verileri Koruma Kurumu Deepfake Bilgi Notu Yayımlandı!

verbis istisna

Editör: Elif Kosedag