Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Oden İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde ihlalin veri sorumlusuna e-posta yoluyla oltalama saldırısı gerçekleştirilmesi neticesinde gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Oden İnşaat Turizm ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Oden İnşaat Turizm ve Tic. AŞ (Çeşme Ilıca Hotel SPA&Wellness Resort) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin 20.06.2023 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • Veri sorumlusuna e-posta yoluyla oltalama saldırısı gerçekleştirilmesi neticesinde, saldırganlar tarafından booking.com booking extranet ekranına erişim sağlandığı,
  • İlgili ekranda veri sorumlusunun müşterilerine ait ad soyad, rezervasyon tarihi, tel numarası, e-posta adresi bilgilerinin yer aldığı,
  • Saldırganlar tarafından ilgili ekrandan veri sorumlusunun müşterilerine e-posta gönderildiği ve kredi kartı bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığı,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 155 olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun “Altınyunus mahallesi 3447 Sk. No:2 Ilıca Çeşme İzmir” adresinden, [email protected] e-posta adresinden veya 0232 723 31 31 telefon numarasından bilgi sağlayabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.07.2023 tarih ve 2023/1165 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag