Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından vekaleten yapılacak şikayetlerde izlenmesi gereken usule ilişkin duyuru yayınlanmıştır.Bu kapsamda yapılan değişiklikle birlikte avukatlar, vekaleten yapacakları şikayetlerde "şikayet modülü" sistemini kullanmak suretiyle elektronik olarak işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu duyuruda :

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. maddesinde “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurumumuza intikal eden şikayetler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Halihazırda şikayet dilekçeleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan “Şikayet Modülü” aracılığıyla elektronik ortamda da iletilebilmektedir.

Bu kapsamda, vekaleten yapılacak şikayetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza iletilebilmeleri ve takip edebilmelerini teminen 27.03.2023 tarihi itibariyle “Şikayet Modülü” sistemi avukatların da vekaleten yapacakları şikayetleri iletebileceği şekilde güncellenmiş olup, söz konusu şikayet modülüne https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Deepfake Bilgi Notu Yayımlandı! Kişisel Verileri Koruma Kurumu Deepfake Bilgi Notu Yayımlandı!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu değişiklikle vekaleten yapılan şikayetlerin posta ve kargo yolu dışında elektronik olarak da iletilmesi mümkün hale gelmiştir.

Editör: Av. Esra Ülkü Bayram