MEB'den Uyarı Yazısı: Öğrenci Fotoğrafları İçin Açık Rıza Alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı Okullarda Çekilen Fotoğraflar İçin Velilerden Açık Rıza Alınmasını Talep Etti!

MEB'den Uyarı Yazısı: Öğrenci Fotoğrafları İçin Açık Rıza Alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması konusunda büyük bir adım attı. MEB - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazıya göre; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınması gerekecek.
 

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.


Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri öğretmenler ya da okul çalışanları tarafından okulda ders sırasında veya serbest zamanlarda yapılan faaliyetlerin görüntüsünün ya da videosunun alınıp daha sonra bunların internet sitelerine yüklenmesi veya sosyal medya ortamlarında paylaşılmasına dair bir genelge yayımlamıştı. 2017 yılı Aralık ayında yayımlanan genelgeye göre; öğrencilerin ses, görüntü ve videolarını sosyal medyada hukuka aykırı olarak paylaşan öğretmenler hakkında yasal işlem başlatılacaktı. Fakat ilgili düzenlemeye rağmen, MEB resmi internet sayfasında dahi Bakanın öğrencilerle çekilmiş olduğu fotoğraflar yayımlanmaktaydı.

Konunun farkedilmesi üzerine, MEB tarafından hazırlanan yazıyla öğrencilere ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onayının alınması gerekli hale getirildi. Bu durum gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar geçerli olacak.

İlgili yazı aşağıdaki şekildedir;

 

T.C.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Ortaöğretim Genel MüdürlüğüSayı:      83203306-10.03-E.2099889

Konu:    Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
 

DAĞITIM YERLERİNEİlgi: a) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

         b) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

         c) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği


İlgi (b) Kanunun amacı “…kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul esasları düzenlemektir.” olarak belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (a) Kanunda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ve temel ilkelerine bağlı olarak ilgi (c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen her türlü sosyal etkinlikler ile eğitim öğretim süreçlerinde: yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ile birinci derece yakınlarının ilgi (b) Kanunda belirtilen kişisel verileri alınmakta ve işlenmektedir. Bu husus, söz konusu bilgileri alanlar ile işleyenler ve belli bir süre sonra elde edilen verilerin yok edilmesinde yetki ve sorumluluğu bulunanları adı geçen Kanunda belirtilen yükümlülüklerle karşı karşıya getirebilmektedir.

Ancak, ilgi (b) Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ifade edilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hükmüne bağlı olarak ilgi (a) Kanunda hukuki olarak dayanak sağlayacak ve kişisel verilerin işlenmesini kolaylaştıracak bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışma yapılmasına yönelik ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Sözü edilen İlgi (a) Kanunda ve ilgi (c) Yönetmelikte gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrencinin aynı eğitim kurumunda öğrenimine devam ettiği süreyle geçerli olmak üzere, şubat ayı sonuna kadar ilgililere Ek- 1 “Aydınlatma Metni” okutularak ve yazılı Ek-2 “Açık Rıza Onayı” alınarak kişisel verilerin gerekli yerlere işlenmesi yönünde ilgili personel ile öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının sağlanması, ileride karşılaşılabilecek sorunlara neden olabilecek yanlış ve hatalı davranışlara yol açılmaması yönünde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili personeli ile her tür ve derecedeki eğitim kurumu müdürlüklerinin konu hakkında bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Mustafa SAFRAN

 

                                                                                                                                                         Bakan a.

 

Bakan Yardımcısı


 

Yazının PDF versiyonunu görüntülemek için tıklayınız.

Veli Aydınlatma Metni Nasıl Olacak?


MEB'in yazısına ilave edilen ve Ek olarak düzenlenen Veli Aydınlatma Metni aşağıdaki gibidir;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar- Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Veli Açık Rıza Onayı Nasıl Olacak?

Velilerden alınacak açık rıza onayı aşağıdaki gibi olmalıdır;

EK-2

AÇIK RIZA ONAYI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ………………………………………öğrenim gören ………………………… T.C. Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerinin kamu oyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına

 

Onay veriyorum.

Onay vermiyorum.

 


Sonuç itibariyle MEB tarafından hazırlanan yazı ile, okullarda çekilen öğrenci fotoğraflarının internet sitelerinde paylaşılması yönünde;

  • ilgili personel ile öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi,
  • personellerin görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının sağlanması,
  • ileride karşılaşılabilecek sorunlara neden olabilecek yanlış ve hatalı davranışlara yol açılmaması yönünde tedbirlerin alınması konusunda bir adım atılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER