2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü 2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

Afet ve acil durumlar karşısında doğru bilgi edinmek ve doğru yönlendirme sağlamak son derece önemlidir. Bu kapsamda önem arz eden hususlardan biri, afet durumunda kişisel verilerin korunması hususunun göz önünde bulundurulmasıdır. Çünkü kişisel verilerin gelişigüzel paylaşılması manevi ve maddi açıdan telafisi zor zararlara neden olabileceği gibi, afetle ilgili yürütülen çalışmalar bakımından zaman kaybına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla hem kişisel verilerinizin korunması hem de iyiniyetli paylaşımlarımızın amacına ulaşması bakımından şu husularda dikkatli olmalıyız:

  • Sosyal ağ uygulamaları üzerinde paylaşım yaparken acele etmemeliyiz.
  • Herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce kiminle iletişimde olduğumuzdan emin olmalıyız.
  • Hukuka aykırılık teşkil edebilecek paylaşımlardan uzak durmalıyız.
  • Kendimizle veya başkalarıyla ilgili paylaştığımız bilgiler hususunda dikkatli olmalı, ayrımcılığa ve mağduriyete neden olabilecek paylaşımlardan kaçınmalıyız.
  • Kişisel veri içeren paylaşımların afete maruz kalan insanlar üzerinde meydana getirebileceği etkileri düşünmeliyiz.
  • Kurum ve kuruluşların kullandıkları web siteleri ve logoları kopyalayan ve kişisel verilerimizi hedefleyen ileti ve mesajlara karşı sorgulayıcı olmalıyız.
  • Resmi kurum ve kuruluşların uygulamalarını taklit eden kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olmalıyız.
  • Zararlı olduğu bilinen ve bankacılık bilgileri başta olmak üzere; kişisel verilerimizi ele geçirmeyi hedefleyen oltalama amaçlı içerikleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeliyiz.
  • Şüphe duyduğumuz durumlarda şifre ve parolalarımızı değiştirmeliyiz.
Editör: Elif Kosedag