Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde veri sorumlusuna karşı gerçekleştirilen oltalama saldırısı neticesinde veri sorumlusunun 3 personelinin bilgisayarına erişildiği ve bu bilgisayarların fidye yazılımı ile şifrelenmesi ile ihlalin gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusuna karşı gerçekleştirilen oltalama saldırısı neticesinde veri sorumlusunun 3 personelinin bilgisayarına erişildiği ve bu bilgisayarların fidye yazılımı ile şifrelendiği,
  • Yetkisiz erişim sağlanan bilgisayarlarda çalışan ve çalışan adaylarına ait verilerin tutulduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, TC kimlik numarası ve işyeri sicil numarası olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İlgili kişilerin çağrı merkezi ve e-posta aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. 'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/975 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag