Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kamu kurumları, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirler almakta ve kamuoyuna duyurmaktadır. Bu itibarla Kişisen Verileri Koruma Kurumu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında şikâyet, ihbar, veri ihlal bildirimleri ve diğer yükümlülükler hakkında veri sorumluları ve ilgili kişilerce dikkate alınması gereken sürelere ilişkin olarak açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesinde depremden etkilenen ilgili kişilere ve veri sorumlularına yönelik bir duyuru yayınladı. 

Depremden Etkilenen İlgili Kişilere Ve Veri Sorumlularına Yönelik Kamuoyu Duyurusu

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak gerçekleşen iki büyük deprem felaketi nedeniyle 08.02.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anayasanın 119 uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verilmiştir.

2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü 2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Yönünden VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kamu kurumları, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirler almakta ve kamuoyuna duyurmaktadır. Bu itibarla Kurumumuz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında şikâyet, ihbar, veri ihlal bildirimleri ve diğer yükümlülükler hakkında veri sorumluları ve ilgili kişilerce dikkate alınması gereken sürelere ilişkin olarak açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından

  • Deprem sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan veya diğer illerde bulunmakla birlikte depremden etkilenen ilgili kişiler ya da veri sorumluları,
  • Deprem sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen il barolarına bağlı olarak görev yapan veya diğer il barolarına bağlı olarak görev yapmakla birlikte depremden etkilenen avukatlar tarafından temsil edilen ilgili kişiler ya da veri sorumluları

açısından Kanunda ve ilgili alt düzenlemelerde yer alan sürelerin değerlendirilmesinde depremin sebep olduğu olağanüstü koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag